“Diyaspora Kürt Konferansı” Sonuç Bildirisi

 

 

28-29 Ağustos günlerinde Almanya’nın Köln kentinde düzenlenen ve 60’ın üzerinde Kürt siyasetçi, aydın, yazar, sanatçı ve akademisyenin katıldığı “Diyaspora Kürt Konferansı” sonuç bildirisi açıklandı. Bildiride, 12 Eylül’de yapılacak referandumda Kürtlerin “Evet” demelerinin çıkarlarına uygun olduğu, “Hayır” veya “Boykot”çu yaklaşımların Kürtlerin genel çıkarlarına hizmet etmediği vurgusu yapıldı.

 

Bildiride şöyle denildi;

 

 

“Diyaspora Kürt Konferansı” Sonuç Bildirisi

KOMKAR.eu’nun çağrısı üzerine, 28-29.08.2010 tarihinde “Kürt Diasporası” adı altında Almanya’nın  Köln şehrinde bir araya gelen 60´ın üzerinde Kürt siyasetçisi, aydını, yazarı,  sanatçısı ve akademisyeni „Referandum, Kürt açılımı ve ateşkes“ konularında geniş bir tartışma gerçekleştirmişlerdir. Bu tartışmalarda Türkiye ve Kürdistan’daki mevcut siyasal durumlar ele alınmış, AK Parti hükümetinin bir süre önce açıkladığı, adına önceleri  „Kürt açılımı“, daha sonra „demokratik açılım“ ve son olarak „milli birlik projesi“ denilen konseptin Kürt sorununun çözümünde herhangi bir düzenleme içermediği, bu nedenle sorunların ana kaynağına inilmediği, eksik ve hatalı olduğu yönünde ortak bir görüş kabul edilmiştir. Ancak yapılmak istenen değişikliklerin Türkiye´de demokrasiye doğru bir süreç başlatabileceği düşünüldüğünde genel olarak bu proje olumlu değerlendirilmiştir. Bu noktada Türkiye´de, öncülüğünü AK Parti´nin yaptığı değişim isteyen çevrelerle, statükonun korunmasından yana olan çevreler arasında ciddi bir siyasal ayrışmanın olduğu, bu ayrışmada Kürtlerin de sivil toplumun ve demokrasinin güçlendirilmesi temelinde ulusal demokratik çıkarlarını esas alan bir çerçevede soruna yaklaşmaları gerektiğinin altı çizilmiştir. Kürtlerin genel çıkarlarının değişimden yana olanlarla örtüştüğü, bu nedenle değişimden yana olan çevrelerin statükocular karşısında geri adım atmamaları için cesaretlendirilmeleri gerektiği belirtilmiştir.

 

 

Diyaspora Kürt

 

Konferansı

 

Katılımcıları

- Mesûd Tek
- Nurî Çelik

- Seyran Duran

- Cemîl Demîrcan

- A. Bekîr Saydam

- Yilmaz Çamlibel

- Hîkmet Serbilind

- Yilmazê Seydo

- Seydo Can

- A. Haydar Koç

- Şivan Perwer

- Zerdeşt Haco

- Bayram Ayaz

- Dr. Osman Kizilhan

- Yaşar Kaya

- Murat Dagdelen

- Ferial Haco

- Hozan Birîndar

- Necatî Tank

- Şukru Gulmuş

- Yasîn Kut

- Zehra Topgider

- Ahmed Çamlibel
- Xidir Mak

- Xalidê Hekarî
- Selîm Çurukkaya

- Prof. Dr. Husên 

  Bektaş
- Newroz Bawer
- Fettah Tîmar

 

- Zîya Laçîn

- Sirac Kirici

- Bîlge Acar

- Mehmet Kurt

- Sîdar Bîngolî

- Namdar Çamlibel

- Kamîl Ermîş

- Kovan Amedî

- Mustafa Kisabacak

- Bekir Topgider

- Riza Guner

- Baran Hemze

- Saît Çîçek

- Mihemed Tanrikulu

- Zerîn Tek

- Kutbettin Ozer

- Burkay Arslan

- Sedat Karakaş

- Şahîn Korkmaz

- Efraîm Alpayci

- Hasan Işiker

- Îsmaîl Aslan

- Suleyman Ateş

- Rodî Îlgen

- Ziver Arslan

- Rodî Mercî

- Ahmet Akbaş

- Bedirxan Demîr

- Abûzer Çakmak

- Serkan Kelekvan

- Muhlîs Kirik

- Serxwebûn Perwer

1982 yılında yürürlüğe konulmuş cunta anayasasının 26 maddesi üzerinde yapılmak istenen değişiklikler, 12 Eylül 2010 tarihinde referandum yoluyla halkın oyuna sunulacaktır. Referanduma sunulan maddeler Kürtlerin ulusal demokratik hakları ile ilgili doğrudan herhangi bir iyileştirici yenilik içermese de, genel olarak Türkiye´nin demokratikleşmesinin önünü açabileceği, 88 yıldan bu yana demokratik gelişmenin önünü tıkayan, onu engelleyen Kemalist vesayet rejimini sınırlayabileceği ve giderek ortadan kaldırabileceği, Kürt sorununun konuşulabileceği demokratik bir tartışma zemini yaratabileceği, Kürtlerin ifade ve örgütlenme olanaklarını daha fazla arttırabileceği ve silahların susmasına ve barışçıl bir ortama evrimlenebileceğine vurgu yapılmıştır. Bundan hareketle 12 Eylül´de yapılacak referandumda Kürtlerin „Evet“ demelerinin çıkarlarına uygun olduğu, „Hayır“ veya „Boykot“çu yaklaşımların Kürtlerin genel çıkarlarına hizmet etmediği kabul edilmiştir. Kürdistan´da çeşitli sivil toplum örgütlerinin Kürt sorununun çözümü ve referanduma ilişkin olarak yaptıkları açıklamaların olumlu bulunduğu ve sorunun çözümü için daha fazla insiyatif almalarının yaşamsal önemde olduğu ifade edilmiştir. Kürt hareketinin belli kesimlerinden, referandumda „Evet“ diyen yurtsever güçlere yönelik tehditkar tavırların kınanması kararı alınmıştır. Medyanın değişim sürecinde oynadığı role dikkat çekilmiş ve Taraf gazetesi üzerindeki ikili baskı protesto edilmiştir. 

 

 

12 Eylül’de „Evet“ diyoruz; fakat referandumda „Evet“ çıkması durumunda AK Parti hükümeti ilk elden, evrensel demokrasi ve insan hakları temel ilkeleri doğrultusunda somut adımlar atmayı görev olarak önüne koymalıdır. Türklerle Kürtleri eşit konuma getirecek siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel ve hukuki alt yapıyı oluşturacak yasal düzenlemeleri gerçekleştirmelidir. Kürtlerin her alanda kendi kimlikleri ile örgütlenmelerinin önündeki tüm engeller kaldırılmalı, seçim barajı düşürülmeli, değiştirilen Kürt yerleşim yerlerinin isimleri iade edilmelidir. Silahların susmasını sağlayacak yasal düzenlemeler yapılarak bir genel af ilan edilmeli, aftan yararlanmak isteyenlerin legal zeminde siyaset yapabilmelerine olanak sağlanmalıdır. PKK´nin eylemsizlik kararı süreklileştirilmeli, devletin askeri operasyonları durdurulmalı, sivil siyasetçilerin tutuklanmaları son bulmalı ve tutuklu Kürt siyasetçileri ve  taş atmaktan ötürü tutuklanmış tüm Kürt çocukları serbest bırakılmalı, ayrıca koruculuk sistemi tasfiye edilmelidir.

 

Bu düzenlemeler gerçekleştirildikten sonra, Kürtlerin varlığını kabul eden, haklarını tanıyan, ayrıca Türkiye ve Kürdistan´da yaşayan farklı etnik azınlıkların ve dini inanç gruplarının haklarını da garanti altına alan, çağdaş, evrensel, demokratik bir anayasa hazırlanıp uygulamaya konulmalıdır.

 

Köln, 29.08.2010

 

 

"Diyaspora Kürt Konferansı" katılımcılarının görüşleri:

 

Mesut Tek (Kürdistan Sosyalist Partisi-PSK Genel Sekreteri): Hazırlanacak sonuç bildirisinde „Evet“ çağrısı yapılmalı, ancak Kürtlerin talepleri de yer almalı. AKP´nin birçok eksiği var. Ancak bizde de bir AKP ezberi var: AKP demokratik geleneği olmayan bir partidir. Bence bu ezberi bozmak gerek. 7 yıllık bu Kemalizmle mücadele sürecinde AKP tabanı hiç mi değişmedi? Fetullah Gülen ve AKP de değişebilir. Kaldı ki biz, istesek de istemesek de bu süreci AKP ile birlikte götüreceğiz. Bu değişiklikleri desteklemekle AKP´li olmuyoruz. Ayrıca bu değişim süreci AKP´nin malı olmaktan çıkmıştır. Bugün, sistemden yana olanlarla olmayanlar arasında bir mücadele yaşanmaktadır. Bugün Türkiye´de devrim koşulları yok. Değişimi sürükleyecek sol bir oluşum yok. Türkiye´de değişimin motoru bugün AKP´dir. Bizim yapmamız gereken ortaya çıkan fırsattan Kürt çıkarları açısından en azami faydayı sağlayabilmektir. AKP´nin samimiyetini tartışmaktan çok, onlarla neler yapabilirizi konuşmak gerek. Kürt hareketi AKP´yi teşvik edebilirse biz kazanırız. Siyaseti yalnız kendi doğrularımız üzerinden düşünmemeliyiz. Azamici olmamalıyız. İyiyle mükemmel arasında bir tercih yapmıyoruz. Kötü ile daha iyi arasında bir tavır belirlemeliyiz.

 

Cemil Demircan (Nasname Yayın Kurulu Üyesi): Bu referandum sürecinden beklentilerimiz şunlardır: Gerçek bir Kürt muhalefeti ortaya çıkacak. Karşılıklı tahammül gelişecek. Devletin ve PKK´nin muhalefeti ezme, yok etme zemini ortadan kalkacak. Hegemonyacılara prim vermemek gerekir. Ulusal talepler kurban edilmemelidir. Bu tür toplantılar süreklileştirilmeli, bir koordinasyon oluşturulmalıdır.

 

Bayram Ayaz: Kürt açılımı çok sesliliğin, çok renkliliğin yerleştirilmesi sürecidir. PKK Kürt mücadelesinin bir parçasıdır. Tüm olumsuzluklarına ve eleştirilerimize rağmen PKK gerçeği dikkate alınmalıdır. Bu şekilde onlar da Ergenekon ve benteri güçlerin etkisinden kurtarılabilir. Bu süreçte Kürtler ne yapmalı? PKK de dahil kendi kaderini tayin hakkı ekseninde ortak bir program çıkarılmalıdır. Geçmişte üç Kürt partisinin (HAK-PAR, KADEP ve DTP) açıkladıkları üç talep temel alınabilir:

1- Kürt varlığı ve kimliğinin yasal anlamda kabulü.

2- Kendi kendini yönetme ilkesi yerleştirilmeli.

3- Kürtçe eğitim hakkı tanınmalı.

Kendi kimliğimizi koruyarak AKP´nin programını desteklemeliyiz. AKP şu anda bizim müttefiğimizdir, ancak temsilcimiz değildir. Boykot tavrı yanlıştır, „evet“ denmelidir.

 

Murat Dağdelen (Kürdistan Aktüel Sitesi Genel Yayın Yönetmeni): AKP´nin Kürt sorununa bakışı da devletin diğer kesimlerinden çok farklı değil. Biz meseleye Kürtlerin çıkarları açısından bakmalıyız. AKP Ergenekon´a karşı mücadelesinden başarıyla çıkarsa, bu Türkiye´yi AB´ye yakınlaştırır ve bu durum Kürtlerin özgürlük mücadelesine de olumlu yansır. AKP, eksik de olsa bir demokrasi mücadelesi başlatmıştır. Ancak bu yalpalayan, kontrollü bir süreçtir. Kürtlerin değişim sürecine karşı çıkmasının mantığı yoktur. Kürtler olarak AKP´yi cesaretlendiren politikaların sahibi olmalıyız, desteklemeliyiz. Bu destek eleştirel olmalıdır. Referandum bir adımdır. Yeni olanaklar ortaya çıkarabilir. „Evet“ Kürtlerin ulusal çıkarlarına hizmet eder. PKK kendini bir biçimde vesayetten kurtarmalı. PKK´nin gündemiyle siyaset yapılmaz. Demokratik, sivil, silahlara karşı çıkan üçüncü bir yol bulunmalı.

 

Selim Çürükkaya: Son birkaç yıldır AKP ordunun siyaset üzerindeki vesayetini kırmaya çalışıyor. Açılıma aslında tartışma süreci dense daha iyi olurdu. Şu anda Türk kamuoyu Kürt sorunundaki açılım konusunda hazır değil. Hükümet kamuoyunu hazırlamalı. Şu aşamada değişimin en ömeli ayakları HSYK ve Anayasa Mahkemesi´dir. Hayır çıkarsa, hedef CHP-MHP koalisyonudur. BDP için söylenecek birşey yok, zira kendi iradesiyle hareket etmiyor. Öcalan statükocularla birlikte hareket ediyor. Referandumda „evet“ kullanılmalı ancak hükümet seçim sonrası yeni bir anayasa yapılması konusunda topluma söz verilmeli. Kürtlerin talepleri şunlar olmalı: 1- Yeni anaysada Kürtlere kurucu unsur olarak yer verilmeli. 2- „Kürtler ve Türkler eşit (aynı) haklara sahiptir“ ibaresi anayasada yer almalı. AKP olumlu adımlar atıyor, destek verilmeli.

 

Ali Haydar Koç: AKP´de farklı kesimler temsil ediliyor. Sivil değişiklikler Kürtlere çok yarayacaktır. Oyum „evet“, sivilleşmeye evet.

 

Hikmet Serbilind (PİK Genel Sekreteri): Değişimi biz talep etmeliyiz. İslam adına kandırılmak istemiyorum. Türkiye´de Kemalizm beyinleri katılaştırmış. Bu katılaşma çözülmeden hiç kimse kendini özgürce ifade edemez. AKP olumlu değişiklikler gerçekleştirdi. Kemalizmde kimi gedikler açtı. Türkiye´de şimdiye kadar hiçbir hükümet iktidar olamadı. Kürtler değişim sürecinde taraf olmalı. AKP´nin herşeyine evet demiyorum, ancak çıkarlarımıza olanlarına evet diyorum. Bir diğer tehlikeye dikkat çekmek istiyorum. Fetullah Gülen tüm İslamı Türk kimliği altında asimile etmek istiyor. Bu tehlikeli bir tavırdır, dikkat etmek gerekir. Şartlı „evet“ diyorum.

 

Nuri Çelik: Kürt sorunu Türk demokrasisinin vesayetinde değil, Türk demokrasisi Kürt sorununun vesayetindedir. Kürtler henüz siyasi bir taraf olarak sürece müdahale edemiyor. AKP devleti restore ediyor. Kürtler evet ve hayirdan çok silahların susmasını tartışmalıdır. Konferans diyalog konusunda Kürtlerin taraf olduğunu dile getirmeli.

 

A. Bekir Saydam: 80 yıllık sistem değişiyor. AKP bu değişimleri yapmaya mecburdur. Türk toplumu açılıma hazır değil, şok yaşıyor. Bu süreç aynı zamanda Kemalist tarihin yalan bir tarih olduğunu ortaya koydu. Aynı zamanda Kürt toplumunda kendi vesayet rejimine karşı sesler yükselmeye başladı. Bunda Türk basınının da etkisi var. Değişiklikler vesayet rejiminde önemli gedikler açıyor. Olumlu tavır almak gerekiyor.

 

Şükrü Gülmüş: Kütler artık sistem içine çekilmiştir. Biz bir erkek toplumuyuz. Bunu değiştirmeden hiçbir şey yapamayız. PKK ve Abdullah Öcalan sorunu ile Kürt sorunu ayrıdır. Kürt sorunu AKP´nin değil, devletin sorunudur. Referandumda evet, savaşlara iki kere hayır.

 

Seyran Duran: Erkek toplumu olmamız yalnız erkeklerin değil, biz kadınların da suçu. Biz de ödediğimiz bedellere, emeklerimize sahip çıkmıyoruz. Avrupalı Kürtler pasif, yeterince aktif değiliz. Değişim sürecinden yararlanmalıyız. Bu konferansın Kürt halkının geleceği için birlik konusunda bir temel olmasını ve bunun pratiğe uygulanmasını diliyorum.

 

Baran Hemze: Kürt örgütleri sürece müdahale edemiyor, yeterince örgütlü değiller. Bugüne kadar değişimler hep Kürtlerin iradesinin dışında gerçekleşti. Şu anda da bu yaşanıyor. Şu aşamada Kürt ulusal bilinci Kürt örgütlerinin önünde. Kürt hareketleri şapkalarını önlerine koyup birlikte iş yapmanın olanaklarını aramalı. Referandum konusunda tavır belirlerken irade göstermeli, aktör olmalıyız.

 

Sıraç Kırıcı: Gerçekçi olmak gerek. AKP Kürt ve Kürdistan sorununu çözemez. Ancak askerlerin, Kemalizmin ezberlerini bozdu. Ergenekon AKP´nin de etrafını çevirmiş durumda. O nedenle de AKP büyük adımlar atamaz. „Evet“ denilmeli ancak Kürtlerin koşulları ve talepleri de açıkça ifade edilmeli.

 

Newroz Bawer: Şu anda koca bir okyanusta yüzen bir gemi var. Adı Kemalizm. Küçük bir fare bu gemide bir delik açmış. Yapmamız gereken nedir; deliği tıkamak mı, büyütmek mi? Sorun budur. Değişim aşama aşama gerçekleşmeli. Evet diyoruz, çünkü Apo´nun cezaevinden çıkmasını, gerillanın dağdan inmesini, siyaset yapmalarını, Kürt sorununun demokratik yöntemlerle çözümünü istiyoruz. „Evet“ demeliyiz, ancak taleplerimizi de yansıtmalıyız.

 

   
Mesajlar:

 

Merhabalar
Davetiye icin cok tesekkürler.
Ama maalesef gelme imkanim yok. Söylediginiz günler ajandam dolu.
Umarim gül bir toplanti olur.
Saygilarimla

Özlem Sara Cekic
Danimarka Paramentosu Üyesi
-----------------------------------

Hêja Kak Kovan Amedî

Ez ji bo daweta konfederasyona Komeleyên Kurdistanê li Ewrûpa-KOMKAR.eu  gelek spas dikim. Min dixwaz ku tevle vi konferanse bibim lê di meha ilone, universite vedebin. Hetta meheyi ilone, ez gereke ku wene (derse) xendekaren amade bikim.
silav

Janroj
-----------------------------------

Gelek spas ji bo dawetnameya we û mijar gelek aktuel e. Lê ji haziriyên destpêka termina payizê (30 tebaxê destpêdike) ez dê nikaribim beşdar bibim. Ger nêzî me bûya û rojekê bûya dê bibûya, lê wusa diyar e, wextên çûyin û hatinê dê herî kêm 3-4 rojan bigrin û ew jî di van rojên dawîn ên tebaxê de ne mumkun in. Hêvî dikim ku di çalakiyeke din de em bikaribin bi hev re bin. Ji nuha ve ji we re serkeftin hêvî dikim.
Bi silavên hevaltiyê.

Osman Aytar
-----------------------------------

Min biborînin, ez nikarim beşdarê konferansê bibim.
Zor spas ji bo dawetnameya we.
Ji we re û ji konferansê re serkeftinê dixwazim.
Bi slavên dostanîye.

Cemil Gündogan
-----------------------------------

Hêja Kovan Amedî
Serokê Giştî yê KOMKAR.eu

Sipas ji bo vexwendina konferansa li ser "rewşa siyasî ya Kurdistana Bakûr û rêlibervekirina pirsa Kurd, guhartina destûra Tirkiyê û her wisa helwesta Kurdên dîyasporayê" Muxabin sebaret bi kar û mijûlahîya rojane min mecal nîne ez besdari vê calakîyê bibim. Daxwaza serkevtinê ji bo we dikim.
Silav û rêz

Adnan Axacan
-----------------------------------

Birêzan!
(Serokê Giştî yê KOMKAR.eu re)

Di dîroka karkerên Kurdistan yên li dervayî welat, rol û karê Komkar di destpêkê de heya roja îro gelek girîng e.

Li welatê em lê hatin çi mixabe di navbeyna hêzên welatparêz de ne hevkarî û ne jî eniyek neteweyî heya roja îro pêk ne hat! Rewşa rêzanî (siyasî) ya Kurdistana Bakûr û rêlibervekirina pirsa Kurd û çareseriya wê, çi mixabin hêzên Kurd ji hev gelek cuda difikirin. Gengeßiyên neyînî ne tenê li ser pisgireka Kurd, li ser guhartina destûra Tirkiyê jî her berdewam dikin. Êrîßên li ser keseyatiyên Kurd dibin, rê li pêß hevkarî û yekitiya netewî digire û dibire! Di van mercan de gengeşiya van pirsan yê di konferansê de bête axavtinn. Di vê konferasê de ji ber sedemên tendûristiya xwe ez nikanim tê de beshdar bibim. Lê ji we re serketin û serfirazî dixwazim.
Ligel silavên hevaltî

A. Balî
-----------------------------------

Birêz Kovan Amedi,
Gelek spas ji bo dawetnameya we.
Ez niha li Kurdistanê me û di dawiya mehê de jî ezê ne li Ewropa bim.
Lewra, mixabin, ezê nikaribim beshdarî konferansa we ya girîng bibim.
Bi hêviya serketina we,
Silavên dilsozane..

Kendal Nezan
-----------------------------------

Birêz kek Kovan!

Ez ni navbera 9. 8a u 30. 8. li welatim, ji ber vê sedema ez nikarim beshdari vê civinê bibim. Sipas jibo vexwandinê. Heya carek din
Silav u rêz

Ali Atalan (Endamê Parlamena Eyaleta NRW)
-----------------------------------

Birêz Kovan Amedî,

Ji bo dawetnameya cenabê we gelek sipas. Lê mixabın ez 21.08.2010 da diçim Kurdistanê.
Serkeftina we daxwaz dikim.
Bi silav û rêzên taybetî.
Osman Aydın
-----------------------------------

Roj Bas Rêzdar / Rêzdaran

Em ji bo dawetî ya we,zor spas dikin,em dixawzin bi kêfxwesî besdarî konferansê we bibin, mijarek pir girîngê û hemu kurdan eleqedar dike lê mixabin bi vesî la festîval ê em nikarin besdar bibin.
Li gel silav û rêzan

Ahmet Çelik
-----------------------------------

YEK-KOM e.V.
FÖDERATION KURDISCHER VEREINE IN DEUTSCHLAND

Hevalin heja mixabin ez e nikaribim di konferansa Kölne de bejdar bim,  ji bo dawetname we gellek spas dikim u ji we re serketin daxwaz dikim. Bi silaven birati

 Mahmut Kiper
-----------------------------------

Hêja kekê Kovan Amedî û hemû rêvebirên KOMKAR.EU`ê,

di destpêke de gelek spas ku we rêzadaran ez bi taybetî dawetî konferansa di 27-28-29.08.2010´an de çêbive kirim.
Mixabin ji ber hinek sedemên  kesayetiya xwe ez nikarim bêm di konferansê de amade bivim.
Hêvîdarim hûn di vê konferasa xwe de jî gelek encamnen baş ji bo siyasî ya Kurdistana bakûr derxînin û serkeftî bin.

Silav û rêz

Kemal Tolan
-----------------------------------

Silav Hevrên Hêja!

Gelek spas jibo vexwendina konferansê. Mixabin jiber sedema vexta min li nexweşxanê heye. Ez nikarim beşdarî civînê bim. Digel silavên welathezî û serfiraz bin!

Şoreş Zîrek
-----------------------------------

Rêzdar kek Kovan,
Bi silavên birayetiyê...

Keko, ez hêviya lêborînê dikim, jiber ku ez nikarim beşdariya Konferensê bikim. Karekî me yê gelek girîng derketiye, mixabin di eynî rojan de. Me nekarî em wext biguherînin jiber ku guhertina wext ne di dest me de ye.

Ez ji Konferensa we re serkeftin û serfîrazî dixwazim.

Digel silavên birayetiyê

Şefîk Kaya
-----------------------------------

Merhaba Dostlar,

Davetiyenizi aldık teşekkür ederiz, ancak ne yazık ki yoğun işlerimiz nedeniyle konferansa katılamayacağız.
çalışmalarınızda başarılar diliyor selam ve sevgiler sunuyoruz.

nuran-recep marasli
-----------------------------------

Hevalên hêja,
spas ji bo dawetnameya we ji bo Konferansa Kurdên Diyasporayê. Em giringiyek mezin didin xebata xwe ya berkeftî ji bo formulerkirina bîr û ra, dîtin û daxwazên diyaspora Kurd. Pêkanîna Konferansa we di vê çarçoweyê de helkeftinek gelek pîroz e. Mixabin bi egera pêkanîna bernameya Bergeh ku her roja şemiyan bi awayek zindî di ASOsat TV de diweşe, fersenda beşdariya me di Konferansê de nî ne. Lê biryara me ew e ku piştî Konferansê di bernameya Bergeh de em li ser xebata Konferansê û herweha daxûyaniya encamî raya gişti agahdar bikin...

Daxwazên xwe yên serkeftîne digihînin Konferansê...

Panela bernameya Bergeh:
Cemal Batun, Dara Bilek, Keya Îzol
-----------------------------------

Gelek spas hevlên hêje,

Mixabin, ji bo ku karekî min ê acil derket, ez nikarim besdar bibim konfêransa we. Min bibuhurin.

Tevî gelek silavan û hêviya biserketinê,

Pervîn Cemîl
Buroya Kurdî
Bruksêl
-----------------------------------

Merhaba,

Gercekten katilmayi cok isterdim lakin zaman olarak denklestiremedim

Basarilar dilerim
Saygilar, Sevgiler

Mikaîl Aslan
-----------------------------------

Ro bi xêr berpirsîyarên navenda Komkarê ra.
Seba-bo dawetnamê gelek-pir sipaz.
Ez vê carê nikam tevlê bim.
Hêvîdarim carên din tengasî dernakevî,
Bimînin nav xêri xasîyê da.
Berxudarbin.

Sevê Evîn Çîçek
-----------------------------------

Ji bo Komkar,
Hevalên hêja,

Ji bona  ku hûn min vê konferansa girîng re dawet kirine gellek spasiya we dikim.

Mixabin ji ber civînên Federasyonê  ku min divê amade bim nikarim di konferansa we besdarî bikim.

Ji bo konferansê serkeftin dixwazim û hêvîdarim encamên wê bas bibe.

Digel silav û rêz!

Sermîn Bozarslan
Seroka Federasyona Komeleyên Kurdistanê li Swêdê
-----------------------------------

Birêz Kovan Amedî!

Bo dawetnama we zor spas. Helbet bersivdayîna dawetnama we bo me pewîstî ye, lê mixabin jiber ku dawetname dereng ket dest me, di berî de me (Toplum-Der Europa) biryara civînek dabû di roja 28-29.08.2010'anda. Bi vê minasebetê jî em nikarin tevli Konferansa Komkarê bibin.

Em hêvîdar in hun me mazûr bibînin.
Bo we serkeftinê dixwazim û silav û rêzên xwe pêşkêş dikim.

M.Nûreddîn Yekta
Berpirsiyarê Toplum-Der saxa Europa
-----------------------------------

Bîrez Kovan Amedî,

Ez pir sipaz dikim seba dawetnameya ku We bo we konferansê “Li ser rewşa siyasî ya Kurdistana Bakûr û rêlibervekirina pirsa Kurd“ rekirîye.

Ez pir kêfxwas bum. Lê belê- çi heyfe ku ez li Fransa nebum, loma dawetnamey We dereng ket desté min. Loma min nekanîya zutir bersivê bidim We.

Ez We ra gotarek xa ku mijar-naverok; rêlibervekirina pirsa Kurdê ku min par nivisîbû, namayek ku mîn serokkomare Dewleta Fransa,

birêz Nıcolas SARKOZY re rêkiribû We re rêdikim-disînim.

Sîlavi rez.

DrAli KILIÇ
-----------------------------------

Birêz Kovan Amedî,

gelek sipas ji bo vexwendina we ya 6.8.2010 ji bo konferansa 27./28./29.08.2010 li Kölnê derbarê “Li ser rewsa siyasî ya Kurdistana Bakûr û rêlibervekirina pirsa Kurd (Açilim), guhartina destûra Tirkiyê û her wisa helwesta Kurdên dîyasporayê bo referandûma destûra Tirkiyê divê çi be?”

Mixabin ez ji vexwendina we dereng haydar bûm, ji ber ku ez ji ber sedemên tenduristî ne li NAVEND’ê bûm. Ji ber sedemên tenduristî ez ê nikaribim besdarî konferansa we bibim. Hêvî dikim ku hûn li min negirin.

Ez ê kêfxwes bibim eger hûn min derbarê encamên konferansa xwe de haydar bikin.

Ez serkeftinê û encamên bas ji konferansa we re dixwazim.

Li gel rêz û silavan

Metin Incesu

   


 

 

 

 

   

   

                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

• Komkar - den kurdiske forening © 2009 • Nansensgade 30, 1. th, 1366 København  •
Tlf. +45 33137501/30225297 • email: info@komkar.dk • Arbejdernes Landsbank, regr nr: 5321 - konto nr: 0503541

 

 

 

      Den Kurdiske Forening – KOMKAR-DK 

       Velkommen – Bi xêr hatin - Hoşgeldiniz

   

 

Den Kurdiske Forening -  KOMKAR-DK